حضور هیئت مدیره انجمن در کارگاه آموزشی سازمان بین المللی کار

تعدادی از اعضاء هیئت مدیره انجمن در دوره آموزشی سازمان بین المللی کار در تهران شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار سایت انجمن انبوه سازان استان تهران در این دوره آموزشی که با مدیریت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و با همکاری فنی و تخصصی سازمان بین المللی کار"آی ال او" و تحت عنوان"مدیریت کارآمد سازمان های کارفرمایی" در تهران برگزار شد، مهندس غفاری دبیر انجمن،مهندس گوران اوریمی عضو هیئت مدیره انجمن، مهندس علاءالدینی و دکتر آزاد واری بازرسین انجمن حضور یافتند. این دوره آموزشی به مدت سه روز و طی روزهای 21 الی 23 مرداد ماه و با نظارت مستقیم خانم لیندا کروم جونگ دبیر کل هلندی سازمان بین المللی کارفرمایان بر گزار شد و آقایان راوی پیریس متخصص ارشد فعالیت های کارفرمایی مستقر در دفتر منطقه ای "آی ال او" در هند و پائولو سالوی مدیر برنامه های کارفرمایی مرکز آموزش بین المللی "آی ال او" مستقر در تورین ایتالیا نیز جهت برگزاری هر چه بهتر این کارگاه آموزشی در تهران حضور یافتند.
این کارگاه آموزشی یک فرصت مناسب برای گردهمایی دست اندرکاران مسائل کارفرمایی و همچنین اشنایی و بهره گیری از تجارب و آموخته های بین المللی در جهت توانمند سازی و ارتقاء کیفی مدیریت و عملکرد سازمان های ملی نمایندگی کارفرمایی فراهم آورد.