معرفی نمایندگان صنف در هیات های حل اختلاف مالیاتی

با سلام
احتراما، به استحضار میرساند، انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در نظر دارد نسبت به معرفی نمایندگان صنف در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
لذا بدینوسیله از جنابعالی و یا مدیران مالی آن شرکت دعوت به عمل می‌آید در صورت تماسل نسبت به تحویل رزومه حرفه ای خود همراه با نامه به دبیرخانه انجمن حداکثر تا تاریخ 97/2/31 اقدام نمائید. بدیهی است پس از بررسی و کسب آموزشهای لازم توسط کمیسیون حقوقی انجمن، افراد ذیصلاح به نمایندگی از این تشکل جهت حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی به منظور حمایت از حقوق حقه اعضا محترم به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معرفی میگردند.

سید محمود غفاری اسکوئی
دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

 

commission

ezgif-4-e0c7529fe0.gif