دعوت به مجموع عمومی سالیانه

بسمه تعالی

احتراما جلسه سالانه مجمع عمومی عادی سالیانه در روز دوشنبه مورخ 11 تیرماه 97 تشکیل می‌شود.

 

commission

ezgif-4-e0c7529fe0.gif