اظهارنامه مالیاتی سال 96

بسمه تعالی
موضوع:اظهار نامه مالیاتی سال 96
اعضا محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید مهلت ارسال اظهار نامه مالیات عملکرد سال مالی 96 برای اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه می باشد. در همین راستا کمیسیون حقوقی انجمن با به کارگیری تیم مالیاتی در صدد ارائه خدماتی به شرح ذیل می باشد:
الف- ارائه مشاوره مالیاتی به مدیران عامل و مدیران مالی برای ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد
ب- ارائه پیشنهادات در خصوص بندهای مالی و مالیاتی به جهت جلوگیری از مشکلات مالیاتی
ج- تهیه و تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر
یادآوری: در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرکت از معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی محروم و همچنین شامل جرائم متعدد مالیاتی میگردد.
لازم به ذکر است در صورت موافقت جهت انجام امور مذکور با هماهنگی قبلی و به همراه داشتن مدارک کافی (به شرح ذیل) در محل دفتر انجمن در خدمت اعضا محترم میباشیم.
1- اظهارنامه سال قبل
2- برگ تشخیص سال قبل
3- تراز آزمایشی سال 96
4- مدارک درامدی با قراردادهای فعال در سال 96 یا صورت وضعیتهای تائید نشده
5- لیست بیمه پرسنل (12 ماه)
6- پرینت حساب بانک از 96/1/1 تا 96/12/29 به صورت کامل و یکپارچه (به نام شرکت)
7- مدارک خرید دارایی ثابت
8- هزینه ها و فاکتورهای خرید رسمی یا غیررسمی
9- گزارشات خرید و فروش فصلی
10- اظهارنامه ارزش افزوده

انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

 

commission

ezgif-4-e0c7529fe0.gif