ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

بسمه تعالی
دبیران محترم انجمنهای صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان ها
با سلام و احترام
نظر به آغاز دوره ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور و با توجه به اهمیت و جایگاه بنیادین این سازمان ها در صنعت مسکن و ساختمان و لزوم گسترش حضور فعالان محترم بخش خصوصی به ویژه انبوه سازان ارجمند سراسر کشور، خواهشمند است ضمن الاع رسانی مراتب به کلیه اعضای محترم انجمنها، رایزنی های لازم جهت ثبت نام همکاران واجد شرایط جهت حضور فعال و اثر بخش در انتخابات مذکور را فراهم گردد.

فرشید پورحاجت
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران

 

commission

ezgif-4-e0c7529fe0.gif