30 خرداد 1398

shadow

گفتگوی رادیو سلامت با مهندس سعید کروبی


گفتگوی رادیو سلامت با مهندس سعید کروبی
شنبه ۷ مهر ساعت ۹ صبح ، به مناسبت روز ایمنی با موضوع مقررات ملی ساختمان و مقابله با آتش سوزی ها